Utføring av varmepumpeservice bør gjøres jevnlig for å sikre en så lang levetid på varmepumpen som mulig. Når du går til innkjøp av en varmepumpe bør du altså ha en god service avtale på plass.

Vedlikehold av varmepumpe er viktig for å sikre optimal virkning av varmepumpen. Ved å gjøre jevnlige varmepumpeservice blir det også en lavere kostnad enn om du venter til det er absolutt nødvendig. Flere sluntrer unna og venter så lenge som mulig, men dette kan du altså komme til å angre bittert på.

Hvor lenge kan service unngås?

En service bør gjennomføres jevnlig, men du kan vente en god stund dersom du sørger for godt vedlikehold av varmepumpen selv. Vedlikeholdsarbeid bør gjøres både på innedelen og utedelen, men utedelen er nok hakke viktigere her i Norge ettersom varmepumpen blir utsatt for vær og vind. For å beskytte utedelen kan du ha et hus laget av metall eller treverk rundt. Dette gjør at varmepumpens utedel blir beskyttet mot vær og vind, men også annet rusk som kan sette seg fast.

Er serviceavtale nødvendig?

En serviceavtale er ikke nødvendig, men det vil i større grad sikre at vedlikehold av varmepumpen blir gjennomført. Mye av arbeidet kan du, som nevnt, gjøre selv. Du bør likevel ha en autorisert forhandler eller installatør til å se på varmepumpen fra tid til annen for å sikre at maskineriet går som det skal.

Skulle varmepumpen bli dårligere bør du finne ut årsaken, noe forhandleren din vil kunne finne ut av. De du har en serviceavtale med vil vite hva slags service som er gjort tidligere, og kjenner ellers din varmepumpe godt. Da er det lettere for dem å raskt finne ut hva som er feil og rette opp i feilen. Så en serviceavtale er kanskje greit like vel?